Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

STATUS PRAWNY

  1. Publiczne Przedszkole w Kotorzu Małym jest przedszkolem publicznym działającym w oparciu o obowiązujące akty prawne w szczególności:
  • Ustawę z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 r. poz. 2230 ze zm.)
  • Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U z 2021 r. poz.1082 ze zm.);
  • Ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.)
  • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw
  • Aktów prawnych organu prowadzącego i organu nadzorującego
  • Statutu Przedszkola
  • Zarządzeń Dyrektora Przedszkola i regulaminów wewnętrznych
  1. Organem prowadzącym jest Wójt Gminy Turawa.
  2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty w Opolu.